Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Detaljplanen för Tumba skog antagen

Bebyggelseförslag vid KP Arnoldssonväg och Tumba bruk. Illustration: White Arkitekter

Bebyggelseförslag vid KP Arnoldssonväg och Tumba bruk. Illustration: White Arkitekter

Kommunfullmäktige antog den 22 februari detaljplanen för Tumba skog samt godkände exploateringsavtalet med SHH Bostad. Planförslaget innehåller omkring 550 naturnära bostäder med gångavstånd till Tumba station.

 – Arbetet med detaljplanen för Tumba skog har pågått under några år. I och med kommunfullmäktiges beslut kan vi nu ta nästa steg i arbetet och möjliggöra för fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder till 2020 och detta är en del i arbetet att bygga nya Botkyrka, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Förslaget innebär blandad bebyggelse med flerbostadshus och några radhus. En ny väg som får namnet Blekängsvägen går genom området och ansluter till KP Arnoldsons väg. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana. Två kvartersparker planeras i området.

Läs mer om detaljplanen här.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2018