Stäng meddelande

Första detaljplanen för Rikstens företagspark godkänd

Bild

Flygbild över området (september 2015). Fotograf: Bergslagsbild AB.

Den 10 april godkände samhällsbyggnadsnämnden den första detaljplanen för Rikstens företagspark. Nämnden gav även samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta upp detaljplanearbetet för del två av företagsparken.

Kommunen har under flera år arbetat med planläggning av skogsområdet vid Pålamalmsvägen, mellan Grödingebanan och Rikstens friluftsstad.
- Vi kommer nu att starta upp projektering och utbyggnad av vägar och VA i området. Först ska Pålamalmsvägen rätas ut och förses med en ny rondell, därefter kan en ny lokalgata in till tomterna i området för detaljplan ett byggas ut, säger Lisa Bodinger, projektledare i Botkyrka kommun.

Parallellt med utbyggnaden av infrastruktur kommer kommunen att påbörja försäljning av de nya industritomterna. Man kan redan nu anmäla intresse att förvärva mark i området till kommunens näringslivsenhet, se länk under relaterade länkar.

Ytterligare information om hur tomtförsäljningen går till kommer under hösten. Tomtmarken blir byggklar då den nya lokalgatan finns på plats, vilket beräknas till år 2020.

En förutsättning för arbetet med del ett av företagsparken är att kommunfullmäktige antar detaljplanen på sitt sammanträde den 31 maj 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden antog även detaljplanen samt godkände exploateringsavtal för Riksten etapp 4 på sammanträdet den 10 april. Detaljplanen innehåller bland annat 350 bostäder samt en förskola. En förutsättning för att starta även det arbetet är att kommunfullmäktige antar detaljplanen och exploateringsavtalet den 31 maj 2018.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2018