Stäng meddelande

Markundersökning i Tumba skog


Under vecka 21 och 22 kommer SHH Bostad AB att utföra en markundersökning i Tumba skog. Det innebär att vissa störningar kan förekomma under dagtid.

Syftet med undersökningen är att få fram information om markförhållanden inför en eventuell gatu- och VA-utbyggnad. Undersökningen kan innebära att sly och mindre träd behöver röjas på vissa platser för framkomlighetens skull, men ambitionen är att påverkan ska vara så liten som möjligt.

Detaljplanen för Tumba skog är överklagad till Mark- och miljödomstolen och utbyggnaden av detaljplaneområdet är ännu inte beslutad.  

Om ni har frågor som rör markundersökningen så kan ni höra av er till Botkyrka kommun, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2018