Stäng meddelande

Rikstens friluftsstad fortsätter att utvecklas

Den 31 maj 2018 godkände kommunfullmäktige exploateringsavtal och detaljplan för den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad. Beslutet möjliggör för en utbyggnad av ungefär 350 nya bostäder och en förskola.

 - Det har varit en lång process att arbeta fram förutsättningarna för den fjärde utbyggnadsetappen, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun. Nu har vi kommit i mål och vi är glada över att vi nu kan fortsätta att utveckla området tillsammans med Riksten Friluftsstad AB.

Den fjärde etappen innehåller en blandad bebyggelse med möjlighet att bygga friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus. Förskolan som planeras i området kommer att inrymma sex avdelningar.

- Vi är nöjda över att vi äntligen kommit i mål med denna detaljplan då efterfrågan av bostäder i Rikstens friluftsstad fortfarande är stor, säger Lars Avermalm, projektchef för Riksten Friluftsstad AB. Vi kommer att kunna erbjuda nya bostäder med varierande boendeformer och gemensamt med Botkyrka kommun skapa mångfald och en hållbar stadsdel. Planen innehåller även en förbindelse till Pålamalmsvägen.

I korsningen Pålamalmsvägen/Hanvedens allé anger detaljplanen, för ett kvarter, möjlighet att uppföra byggnad för verksamheter eller bostäder.

- Det här är en del i bygget av nya Botkyrka och det är glädjande att vi nu kan ta ännu ett steg i utbyggnaden av Riksten, med fler bostäder och verksamheter, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018