Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Beslut om ny anslutningsavgift för VA

Bild på hus

De nya anslutningsavgifterna börjar gälla från och med 1 oktober 2018.

Från och med 1 oktober 2018 förändras anslutningsavgiften i Botkyrka kommuns VA-taxa. Nu blir kostnadsskillnaden mindre mellan småhus och flerfamiljshus. Förändringen påverkar de nya anslutningarna till VA-nätet, förbrukningsavgiften ändras inte.

Beslutet om ny taxa för anslutningar fattades av tekniska nämnden 21 maj 2018 och i kommunfullmäktige 19 juni 2018.

Bättre balans mellan kostnader och avgifter

Förändringen av anslutningsavgiften i VA-taxan sker för att säkerställa tillräcklig kostnadstäckning och minska skillnaden i kostnadstäckningen mellan flerbostadshus och småhus.

Botkyrka växer och våra kostnader för nybyggnad och investeringar i VA-anläggningarna ökar, säger Linda Evjen, chef för VA-avdelningen. Syftet med att höja anslutningsavgiften är att vi ska få en bra överensstämmelse mellan kostnader och avgifter.

Grundavgiften och ändmålsavgiften höjs med 40 procent, avgiften per kvadratmeter tomtyta höjs med 30 procent. Avgifterna per lägenhet/bostadsenhet sänks med 15 procent och avgiften per bruttoareaenhet sänks med 15 procent.

Endast anslutningsavgifterna ändras

Förändringen påverkar endast anslutningsavgifterna, det vill säga engångsavgiften för fastigheter som ska kopplas till det kommunala VA-nätet. Förbrukningsavgiften är tillsvidare oförändrad.

De nya anslutningsavgifterna börjar gälla från och med 1 oktober 2018.

Kostnadsexempel för en typvilla

En bostad som är ansluten till vatten, spill- och dagvatten och med en tomtyta på 800 m2.

Anslutningsavgift idag: 164 380 kronor ink moms
Anslutningsavgift efter 1 oktober 2018: 206 243 kronor ink moms

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2018