Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ny vattenledning på Skogshemsvägen

Bild på grävskopa

De nya rören ska hålla i minst 100 år

Tidigt i våras påbörjas arbetet med att gräva ner den nya vattenledningen längs med Skogshemsvägen. Nu är det inte långt kvar innan jobbet är färdigt och allt är på plats.

I juni 2017 började Botkyrka kommun arbetet med att renovera ledningsnätet längs Skogshemsvägen 2-24. Under provborrningarna visade det sig att marken innehöll för mycket sten som gjorde att de befintliga ledningarna inte gick att renovera. Istället för att renovera kommer en helt ny huvudvattenledning att gå längs gatan med servisledningar på respektive tomt.

Det har tagit lite längre tid än vi förväntade oss, säger Waleed Elamin, projektledare. Men arbetet tillsammans med entreprenören och grannarna har gått suveränt. Markstrukturen har också gjort att arbetet med att återställa villatomterna har dragit ut på tiden något.

När arbetet är klart om ett par veckor kommer totalt 19 hus att ha fått nya vattenledningar installerade. Huvudledningen kommer att ligga på kommunens mark istället för på tomtägarnas mark. Det betyder att om det skulle ske en vattenläcka eller om några underhållsarbeten behöver utföras på vattenledningen så behöver inte kommunen i schakta eller gräva på privat tomtmark.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som bor på Skogshemsvägen. Alla har varit väldigt öppna och trevliga under tiden som vi har varit här, säger Waleed Elamin.

Snabbfakta

  • Vattenledningen som byts ut är från 1970-talet
  • De nya rören ska hålla i minst 100 år
  • Huvudledningen kommer att ligga på kommunens mark
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juli 2018