Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

800 nya bostäder planeras i Fittja

Illustration över det nya torget vid Tegelbruksvägen.

Illustration över det nya torget vid Tegelbruksvägen.

Igår den 13 november 2018 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att gå ut på samråd med detaljplanen för Tegelbruket i Fittja. Detaljplanen möjliggör för cirka 800 bostäder i flerbostadshus.

I detaljplanen ingår det även hotell, kontor och centrumverksamheter, en strandpark samt ett torg med uteserveringar.

- Vi har tagit vara på närheten till vattnet i planen som innehåller promenadstråk och sittbryggor längs stranden. Hela området kommer att bli tryggare och mer levande med de nya bostäderna och det nya torget som skapar en ny mötesplats för både befintliga och nya invånare i stadsdelen, säger Christoffer Jusélius, planarkitekt.

Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. I dagsläget består området av en stor parkeringsplats, några mindre parkeringsytor, en moské med trädgård samt en slänt från handels- och upplevelseverksamheterna ner mot Tegelbruksvägen och Fittjaviken. 

Bebyggelsen varierar i höjd och flera öppningar lämnas för att förbättra ljusinsläppet på gårdarna och för att skapa en luftigare struktur. En högre byggnadsdel med 11 våningar föreslås vid torget. En byggnad med hotell, kontor eller handel föreslås vid E4/E20 för att minska trafikbuller och partikelhalter. I detaljplanen ingår även ett parkeringsgarage.

- Tegelbruket i Fittja är en del av byggandet av nya Botkyrka. De nya bostäderna innebär att Fittja utvecklas till en tryggare och mer varierad stadsdel med blandade bostadsformer. Med det här projektet visar vi att Fittja har stor potential, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Hela planförslaget finns att läsa på botkyrka.se/detaljplaner under samrådsperioden 21 november – 14 december. Förslaget finns också att se i sin helhet i kommunhuset under samrådsperioden.

Illustrationsplan över bebyggelseområdet.

Illustrationsplan över bebyggelseområdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018