Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ny e-tjänst för bygglov

Nu har det blivit lättare att ansöka om bygglov i Botkyrka. Via kommunens nya e-tjänst kan du utföra alla dina bygglovsärenden helt digitalt.

Den nya tjänsten riktar sig till både privatpersoner och företagare. Förutom att ansöka om bygglov kan du exempelvis ansöka om marklov, rivningslov samt få förhandsbesked via e-tjänsten. Du kan också göra anmälan för de åtgärder som inte kräver lov, till exempel installera en eldstad, bygga ett Attefallshus eller ansöka om strandskyddsdispens.

- Vi är väldigt glada över den nya e-tjänsten som innebär att det nu blir enklare att göra sin ansökan. E-tjänsten kommer att förenkla och spara tid för våra medborgare och företagare samtidigt som det effektiviserar vår handläggning på bygglovsenheten, säger Annelie Fager, bygglovschef i Botkyrka kommun.

Det är även möjligt att se sina pågående bygglovsärende via tjänsten, till exempel följa ett pågående ärende eller göra kompletteringar. Den som påverkas av någon annans byggplaner kan också, som granne eller sakägare, gå in via e-tjänsten och ta del av beslut och lämna synpunkter.

-- Det ska vara enkelt att ansöka om bygglov i Botkyrka kommun. Den nya e-tjänsten för bygglovsärenden är en del i kommunens resa att digitalisera hela samhällsbyggnadsprocessen och förenkla för Botkyrkaborna. Den politiska majoriteten planerar att genomföra fler digitaliseringar för att förenkla för Botkyrkabor, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 

Om e-tjänsten
För att komma igång med den nya e-tjänsten behöver du ett digitalt bank-id. Du loggar in i e-tjänsten via service.botkyrka.se/byggpbllänk till annan webbplats där du därefter guidas genom hela processen fram till att ansökan är inskickad.
För övriga bygglovsärenden loggar du in via service.botkyrka.se/MenuGroup2.aspx?groupId=5länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2019