Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Ingen saltsopning i vinter

Bilden föreställer en skål med salt.

Vintern 2019/2020 kommer gång- och cykelvägarna att plogas och sandas istället för att saltsopas.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att gång- och cykelvägarna i kommunen inte kommer att saltsopas vintern 2019/2020.

Anledningen är saltsopningens negativa påverkan på miljö och djurliv. Saltlaken som används kan skada rastande hundar och påverka intilliggande växtlighet. Vi kommer istället att ploga och sanda för att göra gång- och cykelvägarna framkomliga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2019