Rödstu Hage upprustas och moderniseras 

Rödstu Hage

Rödstu Hage

Kommunen har nu beslutat om att upprusta och modernisera idrottsplatsen Rödstu Hage i Tumba. Denna process har tagit flera år.


Ett upprustat och moderniserat Rödstu Hage kommer att bli ett välkommet tillskott för främst idrottande ungdomar i förening och skola, men också för motionsintresserade vuxna i Tumba-Segersjö. Nya Rödstu Hage blir en modern idrottsplats som samtidigt behåller sin karaktär.

Nu startar en upphandling av entreprenör för projektet som beräknas vara klar november. I början av 2018 startar upprustningsarbetet och det kommer pågå i ungefär 18 månader. Invigning av den nya idrottsplatsen beräknas till sommaren 2019.

- Rödstu Hage har varit en del av friidrotten i Tumba och Botkyrka i mer än 75 år, och det är såklart glädjande att vi nu kommit fram till ett beslut om upprustning och utveckling av den här fina platsen. Äntligen ska vi göra den mer tillgänglig för fler Botkyrkabor och se till att den kan fira 75 till, säger Robert Aslan ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Upprustningen innebär nytt underlag på löpbanorna, nya hoppgropar, och kastburar och en ny servicebyggnad med omklädningsrum, förråd och tävlingsexpedition. Vissa av de gamla byggnaderna renoveras.
I närområdet kring Rödstu Hage sker samtidigt en snabb utveckling av bostäder och service. Nya bostäder byggs i Tumba skog och Björkhagaskolan planeras att byggas ut till en storskola med omkring 900 elever.
Nuvarande budget för projektet är cirka 32 miljoner kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2017