Stäng meddelande

Fyra nya idéer har fått stöd från Kreativa Fonden

Bild

En kollektiv utställning med mammor, orienteringsevents och odlingsträffar i Gula villan. Fyra projekt har nu fått stöd ur Kreativa Fonden för sina idéer som ska genomföras i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka har den 22 mars beslutat att fördela 190 000 kronor ur Kreativa fonden till fyra mottagare i fördelningsomgång ett av fyra.

Konkurrensen var stor med 15 inkommna ansökningar i denna omgång. Ansökningarna berörde både idrott och hälsa, kultur och folkbildning. I slutändan beviljades fyra sökande för projekten Gula villan träffar i Alby, Hittaut i Tullinge, Me, Myself and I samt Mödrar i Fittja.

De sökande har kunnat ansöka om belopp mellan 10 000 kronor upp till 75 000 kronor per projekt. Ansökningsperioden var mellan den 6 november 2018–25 februari 2019. Totalt sökt belopp uppgår till 825 000 kronor.

Kvar i fonden finns 360 000 kronor av totalt 550 000 kronor. Sista ansökningsdag för nästa beslutsomgång för projekt med belopp högre än 10 000 kronor är den 20 maj.

Kort information om mottagare och projekt

Gula villan träffar Mottagare: Boodla
Projektaktivitet: Gula villan träffar hålls en gång i månaden mellan april- oktober i Gula villan. Varje träff omfattar ett nytt tema som har bestämts tillsammans med en besökare, så kallad idéspruta, som tidigare visat intresse för en aktivitet i det området. En projektledare från Boodla och idésprutan håller i träffen tillsammans. Exempel på teman som planeras i nuläget är: hönshållning, kompost och trädgårdshistoria.
Tidsperiod: april-oktober 2019
Plats: Alby
Stödbelopp: 40 000 kronor Kriterium: Projektet skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samarbetspartners involveras i projektet.

Hittaut Tullinge
Mottagare:
Oskar Forsberg
Bostadsort: Tullinge
Projektaktivitet: Projektet går ut på att skicka ut en orienteringskarta markerade med kontroller till alla hushåll i Tullinge. Kartan kommer att distribueras med lokaltidningen Botkyrka Direkt. Medborgarna får kartan och kan upptäcka naturen såväl som sitt närområde för att hitta dessa kontroller. Under projektets period kommer det även att arrangeras ett antal evenemang med tillfälliga kontroller för de som vill testa på riktig orientering. Projektet kommer även att drivas på andra sidan kommungränsen i Flemingsberg.
Tidsperiod: april-november
Plats: Tullinge och Flemingsberg
Stödbelopp: 40 000 kronor Kriterium: Projektet är nyskapande; projektet skapar möten mellan Botkyrkabor och andra.

Me, Myself and I
Mottagare:
Åsa Öhrn
Projektaktivitet: Me, Myself and I är ett konstprojekt som riktar sig till kvinnor och icke-binära i åldrar 16–19. Under projektets gång kommer de att utforska ideal och anti-ideal i relation till bilden man presenterar av sig själv för andra. Projektet delas upp på åtta olika tillfällen och varje del startar med en diskussion på ett tema. I slutet planeras en utställning på Mångkulturellt centrum tillsammans med del-tagarna. Projektet genomförs i samarbete med Nobo och Mångkulturellt centrum.
Tid: april-maj
Plats: Fittja Stödbelopp: 35 000 kronor Kriterium: Projektet skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samarbetspartners involveras i projektet.

Mödrar
Mottagare:
Emma Dominguez
Projektaktivitet: Mödrar är ett konstprojekt som går ut på att skapa en kollektiv utställning med tio konstnärer från Botkyrka men även från andra områden i Stockholm, där de gestaltar och lyfter sina mödrars historier och berättelser genom konst, för att synliggöra deras historia och erfarenheter för en bred publik. Alla har gemensamt att deras mödrar antingen lidit psykiskt eller fysiskt som en direkt effekt av överbelastning i arbetet eller på grund av avsaknaden av den. Under utställningen kommer projektet att genomföra workshops för boende i Botkyrka. Tidsperiod: september-mars
Plats: Fittja
Stödbelopp: 75 000 kronor Kriterium: Projektet skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samarbetspartners involveras i projektet; projektet skapar möten mellan Botkyrkabor och andra.

Om Kreativa fonden:

Kreativa fonden kan du söka pengar för projekt inom olika områden som kul-tur, utbildning, miljö, mat, hälsa med mera. Projekten ska äga rum i Botkyrka och involvera Botkyrkabor. Kreativa fonden välkomnar både privatpersoner och föreningar i och utanför Botkyrka. Du måste vara 18 år eller äldre.

Mer om Kreativa fonden: www.botkyrka.se/kreativafondenlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019