Stäng meddelande

Tillsyn av konstgräsplaner

Ett hörn av en fotbollsplan av konstgräs. Vita linjer som markerar hörnan är målade på gräset.

Miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under maj och juni att genomföra tillsyn av konstgräsplaner i kommunen.

Syftet med tillsynen är att kontrollera hur man arbetar för att minska spridning av mikroplaster (granulat) till miljön. Konstgräsplaner som miljöenheten kommer att genomföra tillsyn på i år är kommunens stora planer och de som används i större omfattning. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för dessa konstgräsplaner.

Miljöenheten är tillsynsmyndighet och kontrollerar att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs. Kontakta miljöenheten för frågor om tillsynen.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för de konstgräsplaner som kommer att få tillsynsbesök i år. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för mer information om konstgräsplanerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019