Efterlängtad dagvattenpark öppnad

Dagvattenparken Maden i Tullinge är nu färdigställd. Det är en vacker park med promenadstråk genom våtmarken och utsikt mot Tullingesjön. Samtidigt fyller den en viktig funktion att rena vattnet innan det går vidare ut i sjön.

Trädplantering på invigningen

Trädplantering på invigningen

Maden ingår i Botkyrka kommuns satsning att utveckla de befintliga parkmiljöerna för att möta behoven hos en ökande befolkning. Renoveringsarbetet har pågått sedan 2013 och vid invigningen måndagen den 3 oktober höll Fredrik Olsson (MP), kommunalråd ett tal och planterade ett träd.

​ – Det här är en vacker plats som både renar vårt vatten på ett naturligt sätt och samtidigt värnar och skyddar djur och natur. Det är jättekul att fler nu kan besöka och njuta av Madens omgivningar. ​

Mer tillgängligt för alla

Den sex och en halv hektar stora dagvattenparken har en unik rekreationsmiljö. Parken har tillgänglighetsanpassade och upplysta promenadstråk för att passa personer med olika behov och förutsättningar, och spänger över våtmarkerna. Flera träd, växter och buskar har planterats och det finns några nyligen anlagda grodpassager under Tullinge strand. I parken finns det också fågelholkar och matningsstationer för fåglar och ett grillhus där man kan grilla med vänner, och även två tennisplaner.

Det blir som ett vardagsrum där alla generationer kan mötas och umgås tillsammans eller bara vara för sig själv och njuta av den fina miljön. En ny bro länkar ihop Tullinge strandpromenad med våtmarksområdet. Skyltar i parken visar vilka fåglar som trivs på platsen och de har kommit på plats i ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem. Belysningen i parken är energisnål och utformad för att lysa upp gångstråken, för att skapa en mer öppen och trygg plats för alla besökare, men samtidigt inte störa djurlivet.

Vattnets status ett viktigt mål Tullingesjöns vattenkvalitet förbättras kontinuerligt och dagvattenparken hjälper till att fortsätta utvecklingen. Idag har Tullingesjön god ekologisk status, målet är behålla den goda statusen och utveckla vattnets kemiska ytvattenstatus.

– Maden kombinerar en viktig funktion att rena vattnet, samtidigt som det är en vacker mötesplats, säger Pinar Orhan, VA-ingenjör och projektledare för dagvattenparken.

Om Maden​

Maden ligger vid Tullingesjöns södra del och avgränsas av Tullinge strand och Båtstigen. Maden är en dagvattenanläggning som tar hand om och rengör dagvattnet från stora delar av Tullinge. Vattnet leds via Sågbäcken och Sågsjön innan det passerar olika reningssteg i dagvattenparken där det renas. Vattnet kommer sedan ut rent i Tullingesjön. Namnet Maden kommer från ordet mad som betyder sankmark eller våt ängsmark.

Läs mer

Madens dagvattenpark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017