Bidra till ett renare vatten – sluta fulspola

Statistik om vatten och fulspolning

Fotograf: Svenskt Vatten

För oss här i Sverige är tillgång till rent vatten och toalett en självklarhet. Men faktum är att 2,5 miljarder människor lever utan tillgång till rent vatten eller toalett. Vi behöver ta hand om vårt vatten och tänka på vad vi spolar ner i toaletten.

Världstoalettdagen 19 november är en dag som FN instiftat för att uppmärksamma sanitetskrisen runt om i världen.

I år ligger fokus på allt snus och tobak vi spolar ner i våra toaletter. Visste du att snus innehåller, precis som all annan tobak, den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen? När snus spolas ner i toaletten löses tobaksprodukterna upp och går rakt igenom avloppsreningsverket och hamnar i vår natur.

Det enda som hör hemma i en toalett är kiss, bajs och toalettpapper, allt annat ska slängas i en papperskorg eller sorteras. Ställer du en papperskorg bredvid toaletten så blir det lättare att slänga rätt.

Spola klokt

Genom att spola rätt bidrar du till att vi kan ta hand om avloppsvattnet på ett bättre sätt och samtidigt förhindra att skadliga ämnen kommer ut i naturen.

I Botkyrka kommun tycker vi att det är viktigt att alla är med och bidrar till att få renare vatten, därför jobbar vi aktivt med att informera om hur de kan vara med att bidra till att vi får ett renare avloppsvatten.

Vill du veta mer?

På vår hemsida botkyrka.se/ettrenarevatten länk till annan webbplatshittar du enkla tips på vad du kan göra för att värna om vår gemensamma miljö och få vårt avloppsvatten renare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017