Utsläpp halveras med samordnad varudistribution inom Södertörn

Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.

​Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution.

– I Botkyrka har vi höga klimatmål och är första kommunen i Sverige som tekniskt sätt klara sig utan fossila bränslen. Jag är glad att vi genom smarta samarbeten kan tackla klimatfrågan, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Enbart förnyelsebara drivmedel

Att kommunerna på Södertörn upphandlat en distributör som enbart kör på förnyelsebara drivmedel har inneburit en halvering av koldioxidutsläppen för varutransporter. Samordningen pekar även mot en ökad trafiksäkerhet kring kommunernas skolor och förskolor genom att sex gånger färre lastbilar än tidigare nu levererar till verksamheterna.

Analys av samtliga miljömål

Södertörnssamarbetet kommer att tillsammans med Länsstyrelsen göra en utvärdering av samtliga miljömål, till exempel minskat antal körda mil, minskade partikelutsläpp och mindre buller.

Ambitionen med samordnad varudistribution inom Södertörn är att inte enbart vara ett av Sveriges största samordningsprojekt för varor, utan även att bli det bästa.

Fakta

  • En vanlig månad på Södertörn distribueras 1 126 400 kg livsmedel, fördelat på 375 rutter och ca 3800 stopp och 10 400 order.
  • Samlastningen sker i från en distributionscentral, Widrikssons Åkeri AB.
  • Distributionscentralen distribuerar godset med lastbilar som körs på RME, Biogas samt på Diesel Evolution, som reducerar CO2-utsläppen mellan 50-90 %.
  • Södertörnskommunerna består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017