Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Södertörnskommunerna har mer än halverat utsläppen

Lastning av varor hos Widrikssons åkeri AB i Västberga. Foto: Widrikssons åkeri AB

Lastning av varor hos Widrikssons åkeri AB i Västberga. Foto: Widrikssons åkeri AB

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar. Det är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner, varav Botkyrka är en av kommunerna.

En av de stora utmaningarna i regionen är att minska utsläppen från trafiken. Som ett led i det arbetet har Södertörnskommunerna samordnat varudistributionen till sina egna verksamheter sedan 2015. På uppdrag av Länsstyrelsen har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner och analyserat effekterna på miljö och samhällsekonomi.

Utvärderingen visar att samordningen av kommunernas varudistribution redan nu i en första fas har gett flera bra resultat. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider har minskat med drygt 70 procent. Ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.

Den samordnade varudistributionen ger också ökade möjligheter för lokala leverantörer att delta i kommunala upphandlingar.

Mer information och hela rapporten ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner” finns på Sodertornskommunernas webbplats, se länk under "Relaterade länkar".  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2018