Nu kontrollerar vi kommunens fordonsverkstäder

Miljöenheten kommer under vintern och våren 2018 att genomföra en tillsynskampanj på fordonsverkstäder i kommunen. Syftet med tillsynen är att kontrollera verksamheternas miljöpåverkan.

Miljöenheten kommer under vintern och våren 2018 genomföra en tillsynskampanj på fordonsverkstäder i kommunen för att granska efterlevnaden av miljöbalkens regler. Tillsynen innebär bland annat inspektionsbesök och granskning av dokumentation för t ex oljeavskiljare, cisterner, avfalls- och kemikaliehantering.

Inspektionsbesöket beräknas ta ungefär en timme och fordonsverksamheterna kommer att få information om besöket via post innan.

Syftet med kampanjen är bland annat att säkerställa god avfalls- och kemikaliehantering samt skötsel av oljeavskiljare, öka kunskaperna hos fordonsverkstäderna samt förbättra deras egenkontroll. Målet med tillsynen är att minska branschens miljöpåverkan. 

Om du har frågor om tillsynen går det bra att kontakta kommunens miljöenhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018