Stäng meddelande

Tillsyn på kommunens skolor

Lärare står med två barn

Under våren 2018 kommer miljöenheten genomföra tillsyn på kommunens skolor med fokus på att minska barnens exponering av skadliga ämnen.

Under våren 2018 kommer miljöenheten genomföra en tillsynskampanj på kommunens grundskolor gällande en giftfri miljö. Kampanjens syfte är att kontrollera hur skolorna i Botkyrka kommun säkerställer att barnen skyddas från exponering av skadliga ämnen.

Kampanjen kommer även att fokusera på rökfria skolgårdar där skolans rutiner för att förebygga rökning tillsynas.

Om du har några frågor om tillsynen går det bra att kontakta någon av miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer på telefon: 08-530 610 81

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2018