Stäng meddelande

Vi är cyklist – när blir du?

Botkyrka genomför tillsammans med 21 kommuner i Stockholms län kampanjen "Vi är cyklist". Syftet med kampanjen är att fler ska upptäcka cykelns många fördelar, att cyklandet i länet ska öka och att andelen korta bilresor därmed ska minska. Delta du också och tävla om en elcykel!

Cykeln är fantastisk som transportmedel. Den passar alla åldrar, året om. Och ju fler cyklister, desto bättre. När fler bilister blir cyklister så minskar utsläppen av koldioxid, nivåerna av hälsoskadliga partiklar i luften blir lägre och hälsan hos de som cyklar förbättras. De flesta kan vara cyklist, även om man använder bilen eller andra transportmedel ibland också.

Tävla om en el-cykel

Besök webbplatsen www.viärcyklist.selänk till annan webbplats och läs mer om kampanjen och hur du är med och tävlar om att vinna en el-cykel.

Botkyrka kommun har som mål att vara fossilbränslefritt år 2030. En del i det arbetet är att göra det enklare för våra medborgare att resa klimatsmart, till exempel genom att cykla.

Bakom kampanjen "Vi är cyklist" står ResSmart, ett nätverk för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor i Stockholms län. Det här är andra gången kampanjen genomförs, första gången var hösten 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2018