Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka klättrar i klimatranking

Att satsa på el-bilar är en del av kommunens klimatstrategi.

Att satsa på el-bilar är en del av kommunens klimatstrategi.

I slutet av juni 2018 presenterade tidningen Aktuell Hållbarhet sin kommunrankning som mäter hur Sveriges kommuner arbetar med miljö och hållbarhet. Botkyrka kommun hamnade på plats 31, en tydlig förbättring sedan förra året då kommunen låg på plats 50.

Årets fokusområde för rankingen är klimat- och klimatanpassning, områden där Botkyrka bedrivit ett mångårigt och framgångsrikt arbete.

Aktuell Hållbarhet mäter varje år aktivitet och ambition inom miljöområdet i Sveriges kommuner. Rankingen baserar dels på en egen enkät, dels på data från flera offentliga källor som Boverket, Vattenmyndigheten och SKL.

225 av 290 kommuner besvarade enkäten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2018