Kompetensutveckling av kommunanställda är inte slöseri

Som skattebetalare kanske du hajar till när du hör att Botkyrka kommun lagt drygt 39 miljoner kronor på kurser, konferenser och representation förra året?

​Det vi då vill berätta är att:

  • Aftonbladet jämför äpplen och päron. När Aftonbladet fått fram den siffran har de slagit samman posterna för utbildningar, kurser, konferenser och intern representation. För oss är det en stor skillnad på representation och på kompetensutveckling av personalen. Aftonbladet har också valt att slå ut kostnaden för per invånare istället för per medarbetare i respektive kommun. Det blir missvisande mellan kommuner som har en stor eller liten del av verksamheten i privat regi.
  • 30 av dessa miljoner har gått till utbildning inom framför allt äldreomsorg, förskola och skola. Detta är en medveten satsning och något vi är stolta över. Vi satsar på kompetensutveckling, eftersom det i förlängningen ger våra medborgare bättre service.
  • I snitt lägger vi cirka 1200 kr på intern representation per anställd på ett år. Den största posten under 2015 var en julfest som också var medarbetarnas julgåva, något som vi beslutade skulle vara lika för alla – 450 kr per år. Resten av den interna representationen är sådant som personalmöten och planeringsdagar.
  • Våra regler för intern representation anger att den ska vara modest och inga kostnader för alkohol godtas.

– Botkyrka har satsat stort och medvetet på kompetensutveckling av vår personal i framförallt äldreomsorg, förskola och skola vilket syns tydligt i jämförelsen. Det är något som jag är övertygad om gagnar våra medborgarare. Vår största representationsavgift vinterfesten är jag stolt över. En årlig uppskattning som kostar 450 kronor på anställd, lika för alla och ersätter julklappen känns verkligen rimlig, säger Mattias Jansson, kommundirektör i Botkyrka kommun.

Aftonbladet har tagit fram underlag från Sveriges kommuner för att granska utgifter för utbildningar, kurser, konferenser, intern och extern representation. Från Botkyrka har de begärt ut samtliga poster för kontona 71 och 765. Konto 765 står för samtliga utbildningar, konferenser och kurser som Botkyrkas medarbetare deltagit på. Konto 71 står för representation. Intern representation är exempelvis personalfester och extern representation är exempelvis möten med externa parter för att främja till exempel näringsliv.

I den jämförelsen hamnar Botkyrka kommun på andra plats i utgifter. Det beror på att tidningen har valt att räkna per skattebetalande invånare och den landar då på 645 kronor per person.

Värt att påpeka är att kommuner med en stor del av verksamheten i privat regi har färre egna anställda och då följaktligen också lägre interna kostnader i de poster som Aftonbladet redovisar. I Botkyrka har vi det mesta av verksamheten, som äldrevård, skola med mera inom kommunen. En jämförelse med andra kommuner riskerar att bli skev om inte hänsyn tas till det.

Stor satsning på kompetensutveckling

Är det något som vi i Botkyrka kommun satsar på och är måna om så är det kompetensutvecklingen av vår personal och det är inom det området som 30 av de 39 miljonerna investerats. I den summan ligger även 12,5 miljoner från vår Kompetensfond. Kompetensfondens avsattes då vi sålde vårt energibolag med uppgift att höja kompetensen på olika sätt, bland annat genom att öka andelen medarbetare med grundkompetens inom äldreomsorg, förskola och skola. Under 2015 har det bland annat handlat om lärare som får utbildning i matematik så att de kan slutföra sina akademiska studier. Det har varit serviceutbildning till personal på Tekniska förvaltningen eller undersköterskeutbildning till de medarbetare inom vård- och omsorg som saknar formell kompetens. Den allra största delen av fondens medel satsas på förvaltningarna för vård, omsorg och utbildning.

Kostnaderna för intern representation

Botkyrka kommuns utgifter för intern representation 2015 var 7,5 miljoner kronor av de 39 miljoner som redovisas, slår man ut det över alla våra anställda blir det cirka 1200 kronor per anställd. Våra regler för intern representation anger att den ska vara modest och inga kostnader för alkohol godtas. Under 2015 hade vi en gemensam vinterfest för alla medarbetare som en årets julgåva, och den utgör också en stor del av vår totala interna representation för det året. Kostnaden för den vinterfesten var 450 kr per person, och då ingick allt såsom lokaler, mat, underhållning etcetera.

Vi som ansvarar för Botkyrka kommuns budget är måna om våra skattebetalares pengar och att de används på rätt sätt i vår organisation. Vi är också måna om att vi har en personal som är kompetent och att de trivs på sin arbetsplats. Duktiga medarbetare och låg personalomsättning är en förutsättning för att Botkyrkaborna ska få den service man behöver.

Ta del av underlaget

Vill du ta del av det underlag som Aftonbladet granskat för Botkyrka kommun, hittar du Excel-filen nedan under relaterade dokument. Du är även välkommen att kontakta kommunen via e-post eller telefon för mer information. Dessa uppgifter hittar du även nedan under kontakt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017