Förnyat detaljplaneprogram för centrala Tullinge

Sommardag i Tullinge Centrum

Fotograf: Botkyrka kommun- Centrala Tullinge ska utformas som det attraktiva stationssamhälle Tullinge är

Den 14 februari 2017 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att uppdatera detaljplaneprogrammet för centrala Tullinge från 2005. Arbetet ska utföras i nära dialog med medborgarna.

Utvecklingen både i och runt omkring Tullinge står inför en omvandling. Det finns ett stort intresse från fastighetsägare i området när det gäller att få igång en utveckling av området.

– Kommunen vill att centrala Tullinge ska utformas som det attraktiva stationssamhälle Tullinge är, med en blandning av bostäder, handel och service, säger Per-Anders Framgård, utvecklingschef på samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi kommer nu att ta oss an detta uppdrag med stor entusiasm och utgångspunkten är att genom dialog ta reda på vad de närboende vill ha.

En konkret punkt som lyfts fram i tjänsteskrivelsen är att kommunen vill förlägga länsväg 226 längre söderut för att möjliggöra att Huddingevägen får karaktären av en stadsgata. Vidare vill kommunen utveckla stationssamhället med väl utformade platser och bebyggelse, där det centrala läget nära pendeltågsstationen tillvaratas.

– Utvecklingen av nya Botkyrka är i full gång och nu är det dags för Tullinge. Jag ser fram emot en bra och nära dialog med alla medborgare för att sedan utveckla framtidens Tullinge centrum, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet beräknas att pågå under två års tid med start våren 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017