Biblioteken, Lida och Hågelby hade flest besök förra året

I den senaste medborgarundersökningen är medborgarna i stort nöjda med sin kommun och trivs bra, men det finns flera förbättringsområden.

Medborgarna är över lag nöjda med att bo i Botkyrka och det är många som vill rekommendera kommunen till vänner och bekanta. Svaren visar att invånarna tycker att det är tryggt i stadsdelen där de bor, men inte att  Botkyrka är en trygg plats att åldras på.

- Botkyrka är i en positiv utveckling där fler och fler vill bo och verka i kommunen. Den utvecklingen vill jag med hjälp av Botkyrkaborna fortsätta driva på, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S).

Biblioteken är uppskattade

Kultur-, fritids- och friluftsaktiviter får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i och verksamheterna är uppskattade. Biblioteken är mest populära men fritidsgårdar och kultur för barn och unga är
också mycket viktiga. Låga betyg får däremot äldreomsorgen, renhållning, bilvägar, snöröjning, skolverksamheten samt omsorgen för personer med funktionshinder.

Medborgarna vill kunna påverka mer

De upplevda möjligheterna att påverka kommunens verksamheter och kommunala frågor är låg.  Botkyrka upplevs också som en plats där det är svårt att genomföra nya idéer och initiativ.

- Vi har misslyckats med närdemokratin. För många bra idéer går i spillo och det är jag trött på. Därför
ska vi ta krafttag för att utveckla möjligheterna för Botkyrkaborna att vara med
i utvecklingen, säger Ebba Östlin.

Bakgrund

1619 medborgare av 5000 i åldern 16 och uppåt svarade på enkäten som kommunen skickade ut. 

Läs populärversionen av undersökningen eller undersökningen i tabellform på
botkyrka.se/medborgarundersokning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2017