Attraktiva industriområde - Eriksberg

Bild

Anna Anderberg, Näringslivschef, Pinar Orhan, VA-ingenjör, Anette Rosdahl, projektledare "Attraktiva industriområde" & Raad Al Khafagy, planarkitekt Södra Porten

Onsdagen den 17 maj arrangerade Botkyrka kommun ett frukostmöte i Eriksbergs industriområde som en del av projektet ”Attraktivare Industriområde” där representanter från Botkyrka kommun och ett 20-tal företagare deltog.

Efter lyckade projekt i Bovallen och Skyttbrink är det nu fokus på att genomföra åtgärder och förbättringar i Eriksberg. Dagens värdar för mötet var Ocab i Eriksberg.

Möten av denna karaktär är mycket viktiga för eftersom vi företagare får direkt respons och svar på de problem som vi upplever i vårt närområde, berättar Peter Larsson, VD Ocab.

Anna Anderberg, Näringslivschef i Botkyrka kommun inledde frukostmötet med att hälsa alla välkomna och berättade om kommunens kommande projekt. Följt av Annette Rosdahl, projektledare på mark- och exploateringsenheten som belyste vikten av att få höra synpunkter från företagen som verkar i området samtidigt som hon informerade om de åtgärder som är möjliga för att förbättra och rusta upp kommunens industriområden.

Bra information om vad som är på gång. Ska bli intressant att se hur nya industriområdet Eriksberg kommer att se ut, säger Johan Gustafsson, VD Stenbolaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017