Väg 226 - Huddingevägen

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Med start måndagen den 3 juli 2017 och fram till 31 augusti 2017 arbetar Botkyrka kommun med att förnya ledningsnätet på väg 226 mellan Tumba och Tullinge. Arbetet innebär stor påverkan för framkomligheten på vägen.

Förnyade VA-ledningar inför höstens vägarbeten

VA-ledningarna ska förstärkas och förnyas och det är ett förberedande arbete inför att Trafikverket ska bygga skyddsräcke längs Tullingesjön samt en gång- och cykelväg mellan Tullinge station och Skyttbrink.

Vi kommer att arbeta med ledningarna på en sträcka på totalt 340 meter mellan Flottiljvägen och Bernströmsvägen.

Arbetstiden kommer att vara mellan klockan 06.30 och klockan 20.00.
Arbetet sker i schaktgropar vid olika punkter längs sträckan.

Begränsad framkomlighet och kövarning – välj kollektivtrafiken

Bästa sättet att undvika köer är att ta pendeltåget som rullar som vanligt mellan Tumba och Tullinge.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet förbi arbetsplatsen. Endast ett körfält kommer att vara tillgängligt. I rusningstid regleras trafiken med flaggvakter och med trafikljus vid övrig tid. Det går att passera arbetsområdet till fots och med cykel.

In- och utfart till vägarna Tullinge strand och Tunnelbacken kommer att vara avstängda under byggtiden. Tänk på att planera din resa, undvik bilen och välj kollektivtrafik om du har möjlighet.

Buss 713X kommer att gå i skytteltrafik under rusningstid mellan Tumba och Tullinge från och med sommartidtabellens start den 23 juni 2017.

Trafikverkets arbete startar under hösten

Trafikverket ska bygga en ny gång- och cykelväg längs med väg 226 Huddingevägen mellan Skyttbrink och Tullinge station. Sträckningen är en del av det regionala cykelstråket, Tumbastråket, och innebär ökad säkerhet och framkomlighet för fotgängare och cyklister.

Trafikverket bygger också skyddsräcken längs Tullingesjön för att öka säkerheten för och undvika föroreningar av Tullingesjön.

Arbetet planeras starta under hösten 2017 och bli klart hösten 2018.

Du kommer att få information från Trafikverket i din brevlåda när byggstarten närmar sig.

Läs mer om Trafikverkets projekt på den här sidan. länk till annan webbplats

Om du vill veta mer kan du kontakta oss antingen på tel 08-530 610 00 eller via e-post till va@botkyrka.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2017