Attraktiva industriområden - Slagsta

Bild

Onsdagen den 6 september arrangerade Botkyrka kommun ett frukostmöte i Slagsta område som en del av projektet ”Attraktiva industriområden” där representanter från Botkyrka kommun och ett 20tal
företagare deltog.

Efter lyckade projekt i Bovallen, Eriksberg och Skyttbrink är det nu fokus på att genomföra åtgärder och förbättringar i Slagsta. Dagens värdar för mötet var Xsara i Slagsta.

Det är jättebra att kommunen tar initiativ att förbättra
Slagsta och att vi företagare har en mötesplats träffas för att få fram våra synpunkter, berättar Alexander Boman, Hotell chef Part-Time Home Slagsta Strand.

Anna Anderberg, Näringslivschef i Botkyrka kommun inledde frukostmötet med att hälsa alla välkomna och berättade om kommunens kommande projekt. Följt av Annette Rosdahl, projektledare på mark- och exploateringsenheten som belyste vikten av att få höra synpunkter från företagen som verkar i området samtidigt som hon informerade om de åtgärder som är möjliga för att förbättra och rusta upp kommunens industriområden. Avslutningsvis berättade Per-Anders Framgård, utvecklingschef i Botkyrka kommun om arbetet kring en ny attraktiv stadsdel nära vattnet i Slagsta strand. I projektet ingår en ny stadsdelspark som kommer att binda samman grönområden.

j

Representanter från Botkyrka kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017