Stäng meddelande

Botkyrkas företagsområden får nya områdesskyltar

bild

Områdesbild i Eriksberg

Botkyrka kommun har sedan en tid drivit projektet "Attraktiva industriområden" med syfte att i dialog med det lokala näringslivet förbättra, höja attraktionskraften, utveckla och genomföra åtgärder i kommunens industriområden, exmpelvis i Bovallen, Eriksberg och Skyttbrink.

En av de önskade åtgärderna från verksamma företag har varit de orienteringssky

Områdesbild i Eriksberg

ltar som nu har satts upp i Bovallen, Eriksberg och Skyttbrink, vilket kommer underlätta för besökare och transporter att hitta rätt.

Projektet "Attraktiva industriområden" fortsätter under 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018