Stäng meddelande

Gustav Fridlund, ny näringslivschef i Botkyrka kommun.

Bild

Gustav Fridlund, ny näringslivschef Botkyrka kommun

Gustav Fridlund tillträder den 11 november i rollen som näringslivschef i Botkyrka kommun. Gustav har sedan våren 2018 varit tillförordnad näringslivschef och kommer nu att fortsatta det viktiga arbetet med att utveckla och förbättra näringslivsarbetet i den växande storstadsregionen som Botkyrka är en viktig del av.

Måndagen den 11 november tillträder Gustav Fridlund som ny näringslivschef på Botkyrka kommun. Gustav har sedan i april 2018 haft rollen som tillförordnad näringslivschef och har dessförinnan arbetat inom Botkyrka kommun med utvecklingsfrågor i 10 år. Gustav är uppskattad både internt och av de företag han har varit i kontakt med och har också erfarenhet av entreprenörskap vilket gör att Gustav var ett mycket bra val till rollen.

Måndagen den 11 november tillträder Gustav Fridlund som ny näringslivschef på Botkyrka kommun. Gustav har sedan i april 2018 haft rollen som tillförordnad näringslivschef och har dessförinnan arbetat inom Botkyrka kommun med utvecklingsfrågor i över 10 år. Gustav är uppskattad både internt och av de företag han har varit i kontakt med och har också erfarenhet av entreprenörskap vilket gör att Gustav till ett mycket bra val till rollen.

Gustav är väl förtrogen med Botkyrkas möjligheter och utmaningar utifrån att han har jobbat länge i kommunen samt att han har gjort ett utmärkt arbete under sin tf period, säger Marie-Louise Khan Tamakloe, förvaltningschef för arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.

För Gustav känns det spännande och viktigt att få arbeta som ny näringslivschef och driva en hållbar tillväxt där Botkyrkas nyckelposition i en växande huvudstadsregion tillvaratas.

För mig blir det avgörande att förbättra kommunens näringslivsservice, ta nästa kliv för att möjliggöra entreprenörskap samt driva arbetet med attraktiva expansions- och etableringsmöjligheter, inte minst i satsningar som Södra Porten, säger Gustav.

Kommunen har succesivt höjt ambitionerna på näringslivsområdet och har nyligen antagit en ny näringslivsstrategi som sätter ett delvis nytt och bredare fokus på näringslivsarbetet. En av de viktigaste uppgifterna för den tillträdande näringslivschefen blir att omsätta strategin i aktiv handling. Dessutom kan arbetet med att stärka relationerna till kommunens många företagare, bland annat inom ramen för det nya näringslivsrådet och i Tillväxt Botkyrka intensifieras.

Det är väldigt glädjande att vi nu har en lösning med ny näringslivschef i kommunen på plats. Jag är övertygad om att Gustav kommer att göra ett utmärkt arbete i dessa avseenden och önskar honom välkommen i sin nya funktion säger Marcus Ekman, ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

För mer information kontakta Gustav Fridlund, gustav.fridlund@botkyrka.se , 0734-218785

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018