Samordnad varutransport minskar
klimatutsläppen kraftigt

2015-10-19 10:00

I Botkyrka är klimatfrågorna prioriterade. Kommunens varutransporter står i
dagsläget för 80 procent av koldioxidutsläppen som påverkar klimatet
negativt. För att halvera utsläppen börjar Botkyrka nu samordna sina
varutransporter.

​I dag, måndag den 19 oktober, rullar de första lastbilarna i Botkyrka som ingår i
Södertörnskommunernas samarbete kring det gemensamma varutransportsystemet.
Målet är bland annat att halvera utsläppen av koldioxid och att minska utsläppen av
hälsoskadliga luftföroreningar i kommunen. Med färre transporter blir också
trafiksäkerheten bättre kring våra verksamheter som förskolor och skolor.

- En samordnad varutransport kommer att halvera antalet transporter och på så sätt
minska klimatutsläppen kraftigt. Vi kommer gå från cirka 35 000 till 16 000 transporter per
år, säger Katarina Berggren (S) kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Samordningen av transporterna är en av flera åtgärder för att nå kommunens klimatmål
om att Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri år 2030.

Möjlighet för fler lokala leverantörer

Först ut i samordningen är kommunens livsmedelsleverantörer. Allt eftersom kommer
kommunen att ansluta fler leverantörer.

- Samordningen kommer även bidra till att fler mindre företag som inte har en egen
distribution också får möjlighet att lämna anbud vid kommunens upphandlingar. Det är
bra för kommunens näringsliv, säger Katarina Berggren (S) kommunstyrelsens
ordförande i Botkyrka

Transporterna drivs med biobränslen

Samordnade varutransporter innebär att alla varuleverantörer levererar sina varor till en
omlastningscentral. Varorna körs sedan ut enligt ett körschema, inom och mellan
kommunerna. Förut körde varje varuleverantör själv ut sina varor direkt till respektive
beställare vilket orsakade många transporter.

Widrikssons Åkeri AB är logistikpartner för de samordnade varutransporterna. Alla
transporterna som ingår drivs med biogas och biodiesel (HVO). Projektet på Södertörn är
det hittills största i Sverige och delfinansieras av Energimyndigheten.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2017