Nominera Årets Företag inom Socialt Ansvarstagande 2016!

På Botkyrka Näringslivsdag den 21 oktober 2016 vill kommunen återigen uppmärksamma företag som utmärkt sig i form av socialt ansvarstagande.

​Hjälp oss att nominera företag som har skapat nya möjligheter för Botkyrkabor som står långt från arbetsmarknaden, till exempel:

• Personer med funktionsnedsättning

• Ungdomar mellan 16 och 25 år

• Personer med inga eller svaga kunskaper i svenska språket

• Personer med andra svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden

Med ”nya möjligheter” avses:

• Arbetsträning

• Praktik

• Lärlingsutbildning

• Anställning i olika former

• Annan aktivitet som syftar till varaktigt jobb och/eller meningsfull sysselsättning.

Nominera ett företag

Nomineringen är öppen för alla och du kan nominera ett företag genom att använda formuläret ”Nominering till Årets Företag inom Socialt Ansvarstagande 2016” som du hittar till höger.

Fyll i formuläret och e-posta till annika.gindin@botkyrka.se, eller skicka till: Att. Annika Gindin, Daglig verksamhet, Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba. Sista dag för nominering är 11 september.

Hur ser juryn ut?

Juryn för priset kommer att bestå av representanter från Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Företagarna Botkyrka-Salem, samt personer från någon av de definierade målgrupperna.

Mer information om näringslivsdagen

Botkyrka kommun, tillsammans med företagsorganisationerna, arrangerar varje år Botkyrka näringslivsdag i syfte att driva på utvecklingen av Botkyrka som en attraktiv näringslivskommun. Via länken till höger hittar du mer information om näringslivsdagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2017