Projekt "Attraktiva industriområden"

Karta

Botkyrka kommun bjuder in företagare i Skyttbrinks industriområde.

Botkyrka kommun har sedan en tid drivit projektet "Attraktiva industriområden" med syfte att i dialog med företagen utveckla och höja attraktionskraften i kommunens industriområden.

Under 2016 kommer fokus ligga på Skyttbrinks industriområde därav detta andra dialogmöte med dig som företagare i området.

Tid: 15 september kl.08:00-09:30
Plats: Roplan, Skyttbrinksvägen 20, huvudentrén
Anmälan: Senast 12 september till jessica.drugge@botkyrka.se

Agenda
-Aktuellt om näringslivet i Botkyrka
-På mötet kommer vi att prata om vad som är gjort och vad som återstår att göra i
Skyttbrink under 2016.
-Vi vill också höra om ni upplevt förbättringar i området sen åtgärderna genomförts.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.


Vänliga Hälsningar


Anna Anderberg, näringslivschef
Anette Rosdahl, projektledare

Läs mer

Inbjudan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2017