Frukostmöte med fokus på Fittja centrums utveckling

Den 7 september samlades ett 40tal företagare och andra intressenter i Mångkulturellt centrums lokaler för att höra till ny information gällande Fittjas centrums framtid.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki inledde mötet med att hälsa alla deltagare välkomna och belysa den expansiva fas som Botkyrka kommun just nu befinner sig i.

Näringslivschef Anna Anderberg berättade sedan om kommunens senaste företagarnyheter. Där hon bland annat talade om nya etableringar, däribland Exploria Nöjescenter, vars VD Mikael Andreasson var på plats för att beskriva sin nya verksamhet i Fittja.

Avslutningsvis informerade Håkan Norberg, Fittja centrum fastigheter AB och Himmet Kaya, Kaya fastighetsförvaltning AB om planerna för nybyggnation och upprustning av Fittja centrum.

Frukostmöte

Frukostmöte i Fittja

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2017