Inflyttning i Botkyrkas första modulbostäder för nyanlända

Efter en del förseningar flyttar nu de första 20 nyanlända personerna in i de färdigställda modulbostäderna i Brantbrink, Tullinge, under senare delen av september.

Personerna har anvisats till Botkyrka kommun enligt den nya bosättningslagen. De är alltså inte asylsökande, utan har fått permanent uppehållstillstånd. De första som flyttar in i Tullinge togs emot redan under sommaren.

- Vi inom socialtjänsten har haft kontakt med dem i flera månader redan, så vi känner dem. Många av dem känner också varandra, eftersom de har bott tillsammans 1-2 månader på annan plats i kommunen, berättar Rita de Castro, chef för sektionen för nyanlända inom socialtjänsten.

Arbetsförmedlingen ansvarar för "etableringen"

Alla nyanlända har en handläggare i socialförtjänsten i kommunen och en handläggare på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen de första två åren. Etableringen startar med en kurs i samhällsorientering och därefter skolgång, vanligast SFI – Svenska för invandrare.

Socialtjänsten förmedlar bostäder och fungerar som stöd

Socialtjänstens ansvar är i första hand att förmedla bostäder och se till att hyresgästerna uppfyller sina åtaganden. I andra hand är uppdraget att vara coach och stöd t.ex. i kontakter med andra myndigheter såsom Skatteverket och Arbetsförmedlingen eller andra kommunala verksamheter.


- Vi känner oss rätt väl rustade för vårt uppdrag, tycker Rita de Castro. Inte minst för att vår sektion på åtta personer, tillsammans behärskar 14 språk. Vi sparar mycket tid och pengar på att slippa använda tolk i många fall.

Biblioteket i Tullinge samordnar övriga aktiviteter

Aktiviteter på kvällar och helger är någonting som biblioteket i Tullinge planerar starta. De kommer att träffa de som flyttar in i Brantbrink för att prata om vad de skulle vilja göra och vad som är möjligt. Det kan handla om datakurs, uttalsträning, trafikregler och annat.

- De som vill engagera sig är välkomna att kontakta biblioteket, som ansvarar för att samordna de frivilligkrafter som vill engagera sig, berättar Rita de Castro. Och de som inte vill binda upp sig med något regelbundet engagemang är förstås välkomna att knacka på och säga hej till de nya Tullingeborna. Vi har också en idé om att bjuda in till fika en helg i oktober, avslutar Rita de Castro.

FAKTA

Inledningsvis kommer 20 personer att flytta in i modulbostäderna i Brantbrink, och i november beräknas samtliga lägenheter vara uthyrda. Att bo i modulbostäderna kan liknas vid studentbostad. Botkyrkabyggen förvaltar modulbostäderna, socialtjänsten hyr lägenheterna av Botkyrkabyggen och varje hyresgäst skriver ett andrahandskontrakt med socialtjänsten.

Läs mer

Äldre information om modulbostäder i Botkyrka

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017