Färre ensamkommande ungdomar på Ulfsbergsgården i Tullinge

Den senaste tiden har det skett ett par incidenter mellan några av ungdomarna som bor på Ulfsbersgården, och det som görs nu för att skapa ro på Ulfbergsgården, är att minska antalet ungdomar som bor där.

Personalen har hanterat händelserna som skett på Ulfbergsgården den senaste tiden, och de aktuella ungdomarna har flyttat till andra boendeformer på annat håll. Socialtjänsten har tät kontakt med såväl ungdomarna som personalen på Ulfsberggården. Dessutom sker löpande uppföljningar med ledningen för Hero AB Sverige (företaget som driver boendet) om hur de fullföljer avtalet och hur de arbetar med trygghet och säkerhet. Arbetet med att se över antalet boende har redan påbörjats och den närmaste tiden kommer antalet ungdomar som bor på Ulfsbergsgården successivt att minska.

Både Socialtjänsten i Botkyrka och företaget Hero är mycket angelägna om att Ulfsbergsgården ska bli en bra och fungerande verksamhet, väl integrerad i närsamhället.

Ulfsbergsgården i Tullinge togs i bruk som HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn under våren 2016, med plats för maximalt 30 ungdomar.

Göran Törnblom, verksamhetschef inom socialtjänsten:
- Det vi nu gör för att skapa ro på Ulfbergsgården, är att minska antalet ungdomar som bor där. Med facit i hand har upptrappningen av verksamheten gått i snabbaste laget. Säkerheten för alla inblandade har dock varit prioriterad, vilket också är bakgrunden till de polisinsatser som skett. Samtidigt har jag förståelse för att det kan upplevas både rörigt och osäkert när polisen behöver ingripa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017