Hemgångsteam startar i Botkyrka

Botkyrkas nya hemgångsteam ska göra övergången från sjukhus till hemmet och hemtjänst tryggare. Satsningen startade den 17 oktober och kommer att bli permanent om projektet faller väl ut.

– Erfarenheter från andra kommuner där motsvarande genomförts visar att medborgarna känner sig tryggare, nöjdare och återfår hälsan snabbare. Vi satsar nu på en sammanhållen omsorg för våra medborgare där samverkan mellan kommun och landsting blir bättre, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Efter att brukaren har kommit hem igen kommer hemgångsteamet kunna bidra med stöd och hjälp i upp till två veckor. I hemgångsteamet ingår tre medarbetare med undersköterskekompetens.

Projektet kommer i detta första skede att pågå fram till mars 2017. Då utvärderas projektet och därefter får vi se om det kommer att fortsätta som en ordinarie verksamhet i vård- och omsorgsförvaltningen. Fram till mars kommer projektet att vara inriktat på medborgare som bor i områdena kring Grödinge, Storvreten, Tullinge och Tumba.

– Det är inte lätt att vårdas på sjukhus och redan där försöka reda ut vilka behoven kan vara i hemmet. Nu ska vi prova det här arbetssättet och utvärdera om det ger de effekter vi tror. Det viktigaste är ju våra medborgare och brukare och att de känner förtroende och trygghet i sitt hem, säger verksamhetschef Petra Oxonius.

Hemgångsteamet kommer att arbeta mot olika aktörer, både inom och utanför vård- och omsorgsförvaltningen beroende på brukarens behov. Exempelvis kommer hemgångsteamet ha ett tätt samarbete med biståndshandläggarna inom förvaltningen.

Såhär kommer det att gå till

I samband med vårdplaneringen på sjukhuset tar biståndshandläggaren beslut om hemtjänst med hemgångsteamet som utförare. Vid hemgång har hemgångsteamet redan besökt brukaren på sjukhuset och möter sedan upp vid hemkomst.

Hemgångsteamet arbetar sedan rehabiliterande och personcentrerat för att öka självständigheten och för att möjliggöra att brukaren kan bo kvar hemma.

Inom fem till tolv dagar efter hemgång sker en uppföljning där brukaren, biståndshandläggare, hemgångsteam, kontaktpersonen från hemtjänsten och anhöriga medverkar. Efter max 14 kalenderdagar lämnar hemgångsteamet helt över till hemtjänsten.

Bidrar till trygg hemgång

– Det här kommer att kunna vara ett komplement och kanske istället för korttidsboende. Individen kommer att kunna känna sig trygg vid hemgång, känna sig väl informerad och delaktig i beslut samt få möjlighet att med stöd landa i sin hemmiljö igen, säger Birgitta Nygren projektledare för hemgångsteamet.

I den organisation som Botkyrka kommun har är man som individ i ordinärt boende knuten till någon av de vårdcentraler som finns och deras organisation av distriktssköterskor samt till hemrehabilitering genom Aleris. Därför kommer en stor del av hemgångsteamets uppgifter vara kommunikationen tillsammans med dessa aktörer.

Vård- och omsorgsnämnden tog i oktober förra året beslut om att pröva ett hemgångsteam. Och nu ett år senare är det igång.

Har du frågor?

Vid frågor, hör av dig till projektledare Birgitta Nygren.

Mobil: 070-886 15 19

E-post: birgitta.nygren@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017