Äldre mer nöjda med hemtjänsten i Botkyrka

Varje år gör Socialstyrelsen en brukarundersökning där de äldre får tycka till om stödet de får av äldreomsorgen. I år tar Botkyrkas hemtjänst ett tydligt kliv uppåt, medan vård- och omsorgboendena backar.

75 procent nöjda med hemtjänsten

I årets enkät har andelen som är nöjda med Botkyrkas hemtjänst ökat från 70 till 75 %. För de flesta frågeområden har resultaten också förbättrats, som till exempel möjligheten att påverka tider och att komma i kontakt med personalen vid behov.

– Vi är glada att äntligen se resultat av de satsningar vi gjort i hemtjänsten. Men i jämförelse med övriga landet har vi fortfarande låga resultat. Därför fortsätter vi förbättringsarbetet, säger Petra Oxonius, verksamhetschef för äldreomsorgen.

2015 infördes koordinatorer som kan svara på telefonsamtal och som ser till att schemaplaneringen stämmer överens med de äldres behov och önskemål. Man satsade också på mindre, geografiskt avgränsade personalgrupper för att öka kontinuiteten för de äldre.

Fler satsningar på gång

2016 gjordes en omfattande genomlysning av hemtjänsten på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, och utifrån den väntas nu ytterligare satsningar.

– Nästa år lägger vi 11 miljoner extra på hemtjänsten. Det handlar bland annat om att de äldre ska få mer tid med sin kontaktman, vilket kommer öka tryggheten, den sociala kontakten och förbättra möjligheten att följa upp att stödet fungerar som det ska, säger Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Lägre resultat för boende

Men samtidigt som hemtjänstens resultat blivit bättre har vård- och omsorgsboendenas resultat gått ner. Här har andelen sammantaget nöjda minskat från 74 till 69 %. Undersökningen visar också lägre resultat för en rad frågeområden, som till exempel utevistelser, aktiviteter och hänsyn till åsikter och önskemål.

– Det här är oroande. Särskilt som vi satsat speciellt på aktiviteter det senaste året. Här måste vi rannsaka oss själva. Satsar vi på fel saker, känner de äldre inte sig delaktiga? Resultaten varierar visserligen mellan boendena, men vi behöver backa tillbaka och göra en ordentlig analys över vad det här beror på, säger Petra Oxonius.

En genomlysning liknande den i hemtjänsten är redan igång och ska vara klar under 2017. Efter det väntas en handlingsplan för hur resultaten inom boendena ska förbättras.

Läs mer

Resultat Hemtjänst (Powerpoint från Socialstyrelsen)

Resultat Vård- och omsorgsboende (Powerpoint från Socialstyrelsen)

om brukarundersökningen på socialstyrelse.selänk till annan webbplats

Så många är nöjda med omsorgen

Hemtjänst

Botkyrka 75 % (2015 70 %)

Stockholms län 86 %

Riket 89 %

Vård- och omsorgsboende

Botkyrka 69 % (2015 74 % )

Stockholms län 82 %

Riket 83 %

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017