• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Nu landar medborgarundersökningen i brevlådan hos 5000 kommuninvånare

Nu landar medborgarundersökningen i brevlådan hos 5000 kommuninvånare

Under vecka 44 levereras medborgarundersökningen till 5000 medborgare i kommunen som har valts ut slumpvis.

Medborgarundersökningen genomförs varje år och utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av kommunens verksamhet. Undersökningen handlar om hur man upplever kommunens service och hur man upplever att det är bo och leva i kommunen. En viktig del handlar om jämlikhet för att kunna säkerställa att alla får ta del av sina rättigheter och får lika möjligheter till ett bra och gott liv.

Vi hoppas därför att du som har fått enkäten har möjlighet att avsätta cirka en kvart för att svara på frågorna. Det går att besvara enkäten via post eller digitalt. Den digitala enkäten är tillgänglighetsanpassad och finns även på en rad olika språk. Instruktioner finns i medföljande brev till enkäten. Enkäten besvaras anonymt.

Har du frågor rörande enkäten?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Botkyrka kommun, 08-530 610 00 eller vända dig till närmaste medborgarkontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2017