Frukostmöte för företagare i Skyttbrink

Under 2016 ligger fokus på Skyttbrinks industriområde och detta är det andra dialogmöte som Kommunen bjuder in till.

Botkyrka kommun har sedan en tid drivit projektet " Attraktiva Industriområden"
med syfte att i dialog med företagen utveckla och höja attraktionskraften
i kommunens industriområden.

Datum och Tid: 30 november kl 08.00-09.30
Plats: Smederna , Skyttbrinksvägen 11
Anmälan: Senast 24 november till foretag@botkyrka.se
Program:
-Näringslivschef, Anna Anderberg informerar om aktuellt i näringslivet.
-Projektledare Anette Rosdahl informerar om genomförda förbättringar i området,
samt kommande planer.
-Utvecklingschef, Per Anders Framgård informerar om utveckling av området.
-Frågestund.


Vi bjuder på kaffe och smörgås

Välkommen!

Anna Anderberg, näringslivschef

Anette Rosdahl, projektledare

Läs mer

Inbjudan PDF- fil

Skyttbrinks företagsområde

Skyttbrinks företagsområde

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017