Attraktivare industriområden – Skyttbrink

Den 30 november 2016 arrangerade Botkyrka kommun ett uppföljningsmöte till projektet Attraktivare industriområden som under 2016 har haft fokus på att genomföra åtgärder och förbättringar i Skyttbrink.

Vid det första mötet i mars har kommun i dialog med företagen i Skyttbrink identifierat en rad olika problem. Dessa har man sedan åtgärdat och sedan det första mötet i mars har kommunen bland annat rustat upp vägar i området, satt upp nya skyltar, belysning och fibernät är på gång.

- Projektet Attraktiva industriområden är en viktig prioritering för att våra befintliga företag ska kunna utvecklas och för att skapa ett ännu bättre företagsklimat i kommunen, säger Anna Anderberg, Näringslivschef på Botkyrka kommun.

- En stor eloge till projektgruppen och Botkyrka kommun som ligger bakom satsningen i Skyttbrink. Trots våra spretiga önskemål under första mötet i mars så har majoriteten av de insatser som vi efterfrågade genomförts, säger Lars Grenius efter mötet som var på plats för att representera Roplan.

Från vänster: John Söderberg från Söderberg Trading, Anna Anderberg Näringslivschef, Lars Grenius från Roplan & Anette Rosdahl, projektledare Botkyrka kommun.

Från vänster: John Söderberg från Söderberg Trading, Anna Anderberg Näringslivschef, Lars Grenius från Roplan & Anette Rosdahl, projektledare Botkyrka kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017