• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Satsning på gemenskap i plan för Botkyrkas servicelägenheter för äldre

Satsning på gemenskap i plan för Botkyrkas servicelägenheter för äldre

Tuva Lund

Tuva Lund Foto: Björn Abelin

Till hösten omvandlas Orren till servicehus med gemensamma aktiviteter för de äldre. Samtidigt ska de slitna servicelägenheterna Akvarellen och Tre källor avvecklas på sikt.

12 december beslutade vård- och omsorgsnämnden om en plan för kommunens servicelägenheter, en typ av boende där de äldre har stöd av hemtjänst.

– När andra kommuner lägger ner sina servicehus satsar Botkyrka på en nyetablering. Vi vet att många äldre idag känner sig ensamma och att bryta denna ensamhet är positivt för de äldres hälsotillstånd. Genom det nya servicehuset sätter vi de äldres behov av gemenskap i fokus, säger Tuva Lund (S) ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Orren blir servicehus hösten 2017

I dagsläget ingår inte gemensamma aktiviteter i en servicelägenhet. Men för Orrens servicelägenheter i Tumba ändras det då boendet enligt plan blir servicehus i september 2017. Det innebär att Orren kommer ha personal som kan ordna gemensamma aktiviteter för och tillsammans med de boende.

Underutnyttjade servicelägenheter läggs ner på sikt

Att behålla servicelägenheterna Akvarellen i Tullinge och Tre källor i Norsborg är däremot inte hållbart enligt vård- och omsorgsnämnden. I perioder har kommunen haft svårt att få full beläggning. Lägenheterna har också stora renoveringsbehov och saknar anpassningar för äldre.

– Det handlar både att effektivisera och om att satsa rätt. Då Orren blir servicehus ger vi fler äldre möjlighet till sociala aktiviteter. Samtidigt sparar vi skattemedel för de servicelägenheter som under långa perioder står tomma, säger Tuva Lund.

De äldre på Akvarellen och Tre källor kan bo kvar

Något slutdatum för nedläggning av Akvarellen och Tre källor är inte bestämt. Lägenheterna avvecklas i stället succesivt, i den takt de boende flyttar ut.

– Ingen av de boende på Tre källor eller Akvarellen kommer att behöva flytta i och med det här beslutet. De kan bo kvar precis som vanligt. Men för de som vill, kan vi komma att erbjuda plats på Orren då vi får lediga lägenheter där, säger Petra Oxonius, verksamhetschef för äldreomsorgen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2017