• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Ministerbesök i Botkyrka: Hemtjänstens satsning på ”Egen tid” kan minska ensamhet hos äldre

Ministerbesök i Botkyrka: Hemtjänstens satsning på ”Egen tid” kan minska ensamhet hos äldre

Bild

Fotograf: Johannes Svensson Margot Sandström, Annika Strandhäll, Gabriel Wikström och Tuva Lund.

8 februari fick Botkyrkas hemtjänst besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, folkhälsominister Gabriel Wikström och statsekreterare Madeleine Harby Samuelsson. Margot, 88 och Torsten, 87 delade med sig av sina tankar kring Botkyrkas satsning på ”Egen tid” i hemtjänsten.

Torsten Helgesson och Margot Sandström har stöd av hemtjänsten i Alby. Tillsammans med sina kontaktmän i hemtjänsten Jelena Barisic och Hasima Sylaj, samt ordförande i vård- och omsorgsnämnden och chefer från äldreomsorgen, träffade de Socialdepartementets ministrar över frukost i hemtjänstens lokaler i Hallunda.

Mer tid för social kontakt

Samtalsämnet var ”Egen tid”– den extra tid för social kontakt som Botkyrka ska införa i hemtjänsten i år. Satsningen är unik i Sverige och handlar att erbjuda mer tid, utöver det stöd de äldre har beslut om enligt Socialtjänstlagen.

– Problemet är ensamheten, när man bor själv. Ensamheten har varit det svåraste och därför är jag väldigt glad över egentiden, berättade Margot Sandström.

– Jag håller med om ensamheten. Förr hade jag stor familj, men att sitta ensam hemma, det tar på psyket. Jag kommer att uppskatta den här timmen, sa Torsten Helgesson.

Stärker kontinuiteten, tryggheten och hälsan för de äldre

Att många äldre delar Torsten och Margots bild var också något som ordförande i vård-och omsorgsnämnden, Tuva Lund (S) kunde bekräfta för Socialdepartementets ministrar.

– Många äldre berättar för mig att de känner sig ensamma och önskar att hemtjänsten hade mer tid. Vi vill vara lyhörda och jag är glad att vi nu ger de äldre mer tid tillsammans med personalen. ”Egen tid” kommer inte bara ha effekt för upplevelsen av ensamhet. Den den kommer även stärka kontinuiteten, tryggheten och hälsan för de äldre, sa hon.

Satsar 11 miljoner

Botkyrka kommun satsar nu 11 miljoner kronor på ”Egen tid”. I vår kommer man erbjuda deltidsarbetande medarbetare att gå upp till heltid, så att fler timmar kan fördelas till de cirka 900 äldre som idag har stöd av hemtjänsten. Ambitionen är att man ska kunna erbjuda en timme ”egen tid” per månad.

Både Torsten och Margot ser fram emot satsningen.

– Hasima är min kontaktperson och jag kallar henne min stjärna. Vi ska planera vad vi ska hitta på den timmen. Att vara aktiv och få någon att prata med kommer vara mycket värdefullt, säger Margot.

Kvinna och äldre man sitter

Fotograf: Sofia KarlssonJelena Barisic och Torsten Helgesson

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden berättar för Socialdepartementets ministrar om fördelarna med Egen tid.

Fotograf: Sofia Karlsson Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden berättar för Socialdepartementets ministrar om fördelarna med Egen tid.

Äldre kvinna och man tillsammans med två kvinnor från hemtjänsten

Fotograf: Sofia KarlssonMargot, Hasime, Torsten och Jelena ser fram emot att börja med Egentiden

Fakta om egen tid

• I dag är all tid i hemtjänsten kopplad till specifika insatser som till exempel städ, handling, promenad och omvårdnad. ”Egen tid” är i stället tid som är helt vikt till den sociala kontakten mellan den äldre och dennes kontaktman i hemtjänsten.

• Vad kontaktmannen och den äldre ska göra med tiden bestämmer de tillsammans. Tanken är att kontaktmannen under egentiden ska få bättre kännedom om den äldre, samtidigt som den äldre får möjlighet att prata om sin situation och ha inflytande över det stöd hen får.

• Satsningen är unik i kommunsverige och ska ges till alla äldre inom hemtjänsten, utom de som endast har trygghetslarm eller leverens av matlåda.

• Satsningen finansieras genom regeringens välfärdsmiljarder och möjliggörs genom att kommunen erbjuder ökad sysselsättningsgraden för medarbetare som jobbar deltid. Något som också ger bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för personalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017