Erhåller du ekonomiskt bistånd från kommunen?

Här följer viktig information om vad du behöver göra då Botkyrka kommun byter bank 1 juni 2017.

Botkyrka kommun byter bank från Swedbank till Nordea den 1 juni 2017.

Under veckan ska du som erhåller ekonomiskt bistånd från Botkyrka kommun fått information hemskickad i brevlådan. Här följer samma information.

I och med bytet behöver Nordea dina bankuppgifter. Du behöver därför anmäla följande på ansökningsblanketten:

  • Bank
  • Clearingnummer
  • Bankkontonummer

Som vanligt ska också alla kontoutdrag bifogas.

Om du inte uppger dina bankkontouppgifter till kommunen kan utbetalningarna komma att försenas.

Kontakta din handläggare vid eventuella frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017