Dialog om utvecklingen av Storvreten

Välkommen på dialogforum om förslaget till ny strukturplan för Storvreten.

En strukturplan är långsiktig och handlar om var man kan bygga
bostäder och serviceutbudet i området.

Vad tycker du om förslaget?

Tid: tisdag 28 mars kl. 18.30-20.30

Plats: Storvretsskolans matsal, Odlingsvägen

Bakgrund

Våren 2016 genomförde Botkyrka kommun en större dialog med storvretsborna i fokusgrupper, där man diskuterade hur man kan utveckla området. Dialogen har sammanställts och nu finns ett förslag till strukturplan som kommer att läggas fram till kommunstyrelsen i Botkyrka. Nu önskar Tumba dialogforum veta vad storvretsborna tycker om förslaget.

Läs mer om vad som fördes fram i förra årets dialog i bilagan till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2017