Beslut taget för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket har nu beslutat att tvärförbindelse Södertörn kommer att gå i den norra av de tre föreslagna korridorerna.

Det är den korridor Trafikverket anser bäst uppfyller de krav som finns när det gäller att bygga nya vägar. Den nya vägen planeras att gå i en tunnel under Flemingsbergsskogen för att spara natur- och kulturvärden.

- Det är ett bra beslut. Den här väglänken har staten planerat för i flera decennier. Den sträckning som Trafikverket nu bestämt sig för är den som både Huddinge och Botkyrka har utgått från i sina översiktsplaner, som visar var bostäder, företagsområden och infrastruktur ska byggas i framtiden, säger Lars Olsson, planeringschef i Botkyrka kommun.

Den valda korridoren har en bred uppslutning i regionen. Alla åtta Södertörnskommuner har i ett gemensamt ställningstagande rekommenderat den valda lösningen.

Nästa steg i processen är att välja en mer exakt placering var den nya vägen ska gå och var trafikplatserna ska ligga. Byggstarten är planerad till 2020. Senare i år kommer allmänheten att kunna delta vid samråd och ha synpunkter på vägens och trafikplatsernas placering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juli 2017