Den 8 april firar kommunen Romadagen - romernas internationella dag

Romska flaggan3

Utanför kommunhuset flaggar vi med den romska flaggan samt är delarrangör i firandet på Etnografiska museet.

​46 ÅR AV INTERNATIONELLA ROMERDAGEN - EN SATSNING PÅ KAMPEN MOT ANTIZIGANISM

TID OCH PLATS

Plats: Etnografiska museet

Datum: 8 april

Tid:13.00 - 16.00

Hitta dit: Djurgårdsbrunnsvägen 34
Buss 69 från Sergels Torg till Museiparken mot Blockshusudden

ANMÄLAN

Boka plats via bokning@etnografiskamuseet.se

PROGRAM 2017

13.00 Välkomst ord av Domino Kai, Romska hymnen Opré Roma ! (Gelem, gelem)

13.10 Kortfilm: Romers historia, I Förintelsens spår, 16 min, UR. Reflektion

13.30 Musikframförd av BAHTALE ROMA

13.45 Kaffepaus

14.00 Paneldiskussion om Inkludering och samverkan i ordets rätta bemärkelse.

Paneldeltagare, politiska representanter och tjänstemän från Botkyrka. Samtalsledare, Domino Kai.

14.45 Samtal med Bodil Valero, Europaparlamentariker (MP)

EU, vad händer med den romska frågan? Vad förpliktigar Europakonventionen om mänskliga rättigheter för medlemsstaterna?

15.20 Musik framförd av TRIO HJILOSKO DROM

Förtäring och dryck

Arrangörer

Sveriges Internationella Roma Festival (SIRF), Romer, Kultur, Fritid, Kunskap och tolerans (RKFKT), Framtidens unga romer (FUR) tillsammans med Botkyrka kommun och Etnografiska museet.

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor mellan 50 000 och 100 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib och är sedan år 2000 ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Judar, romer, samer, sverigefinländare och tornedalingar är sedan år 2000 erkända som Sveriges nationella minoriteter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017