Rätten att tala sitt modersmål i skolan och på arbetsplatsen

Sveriges erkända minoriteter har garanterade rättigheter och friheter enligt Europakonventionen.

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinländare, samer och tornedalingar. Efter ett enhälligt beslut i riksdagen 1999 ska Sverige följa EU:s ramkonvention som skyddar nationella minoriteter.

- De Botkyrkabor som tillhör den finska minoritetsgruppen har särskilda rättigheter i sina kontakter med kommunen, säger Martina Wickham, utvecklingsledare för nationella minoriteter och finsk förvaltning i kommunen.

Konventionen garanterar rättigheter

Europarådets ramkonvention innehåller bestämmelser som garanterar minoriteter en rad grundläggande mänskliga rättigheter och friheter*.

- Det betyder bland annat att den som tillhör Sveriges erkända minoritet har rätt att fritt prata och skriva sitt minoritetsspråk både privat och offentligt i exempelvis skolan och på sin arbetsplats utan att bli tillsagd att byta språk till svenska, säger Martina Wickham.

Europarådet besöker Sverige

Den 3-6 april kommer Europarådets kommitté på besök till Sverige för att träffa nationella minoriteter och regeringen för att följa upp den senaste rapporten om hur Sverige följer Europarådets ramkonvention.

* De garanterade rättigheterna och friheterna är exempelvis skydd från diskriminering, fientlighet och våld, mötes-, förenings-, yttrande-, tanke-, samvets- och religionsfrihet och åsikts- och yttrandefrihet på det egna språket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2017