Idé- och markanvisningstävlingen för Hågelby avslutad

Samhällsbyggnadsnämnden fattade den 4 april 2017 beslut om att idé- och mark-anvisningstävlingen för utvecklingen av Hågelbyområdet är genomförd och avslutad.

– Nu går vi vidare med utvecklingen av Hågelby med det vinnande konceptet Ekotopia. Det blir ett bra tillskott till Hågelbys utveckling, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det var i februari 2016 som konceptet Ekotopia presenterades som vinnare av idé- och markanvisningstävlingen för Hågelby och förhandlingar inleddes med Scandinavian Edutainment och Skanska Sverige AB. Eftersom Hågelbyområdet är stort skulle det vara möjligt att kombinera flera aktörer för att hitta en helhetslösning. Därför inledde kommunen dialog med ytterligare tre anbudsgivare som fått höga poäng för sina idéer i utvärderingen; Hågelby Holding AB (Familjeparken), Vi Invest (Vattenparken) och Hågelby Horse Center (hästsportcentrum).

Mot bakgrund av de diskussioner som förts med aktörerna sedan dess framkommer att alla tre koncept eller aktörer kräver särskilda förutsättningar som inte fanns angivna i markanvisningstävlingen. Bostadsbyggande är en av de förutsättningar som inte fanns med, men som flera aktörer har lyft fram som ett krav.

– Vi avslutar nu förhandlingarna med de andra aktörerna och väljer att inte gå i djupare dialog med dem i utvecklingen av Hågelby, säger Gabriel Melki. De är i behov av bostäder och det ingår inte i tävlingens förutsättningar att tillföra bostäder till Hågelby. Däremot fortsätter vi samtalen med aktörerna om de kan vara med i utvecklingen av kommunen, på en annan plats.

Kommunen kommer nu att gå vidare med ett förslag på verksamhet för område A* med utgångspunkt i hur nuvarande verksamhet bäst kan utvecklas utan att kommunen kvarstår som huvudman. Förhandlingar fortsätter med Scandinavian Edutainment och Skanska Sverige AB om konceptet Ekotopia.

Förtydligande: Det tredje beslutet i tjänsteskrivelsen innebär att kommunen kvarstår som huvudman för Hågelbyparken. För viss kommersiell verksamhet kommer vi att se över om kommunen kan fortsätta vara huvudman. Ett visionsarbete för platsens utveckling kommer att påbörjas.

Fakta: Hågelbyparken är idag ett stort besöksmål med cirka 200 000 besökare per år. Botkyrka kommun vill vidareutveckla Hågelbyområdet som ett besöksmål för Stockholmare och andra besökare, men även som en mötesplats för Botkyrkabor, och initierade därför i mars 2015 en idé- och markanvisningstävling.

*Område A omfattar Hågelby Gård och ska även i framtiden vara tillgängligt för allmänheten. Område A har en totalyta om cirka 150 000 kvm

**Område B omfattar åkermarken norr om Hågelby Gård med en totalyta om cirka 250 000 kvm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2017