Störningsinformation:
Vattenavstängning vid Lindhovsvägen
Dölj meddelande

Från mångkultur till interkultur – hur går det?

Tre människor av olika nationalitet och kön i polaroidfkort med ett rött trassligt garnnsystan framför som symboliserar interkultur. Bakgrund: orange

Botkyrka ligger i framkant på europeisk nivå och är den av Sveriges kommuner som har kommit längst i att ändra synsätt från mångkultur till interkultur.

För några veckor sedan blev kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S) inbjuden till en europeisk paneldebatt om interkulturalitet på en av Europarådets konferenser. Ebbas uppdrag var att dela med sig av hur politiken leder och tänker idag jämfört med innan vi utvecklade det interkulturella förhållningssättet vi nu har i Botkyrka.

Kommunens utvecklingschef inom mänskliga rättigheter och jämlikhet, Helena Rojas, ger sin syn på kommunens arbete med interkulturalitet.

Hur ligger Botkyrka till jämfört med andra kommuner?

- Vi har hunnit längst av alla Sveriges kommuner och ligger i framkant också på europeisk nivå, vilket bekräftades av Irena Guidikova, ansvarig chef på Europarådet.

Hur kommer det sig att Botkyrka har kommit så långt i sitt arbete?

- Vi arbetar långsiktigt och uthålligt och har under lång tid haft en enighet över partigränser i målet att vara en interkulturell kommun. Det gör det enklare att arbeta med frågan. Den interkulturella strategin antogs av kommunfullmäktige 2010 och på de här sju åren har mycket positivt hänt men det finns mycket kvar att göra innan vi är framme vid målet.

Hur arbetar Botkyrka med interkulturalitet ute i kommunen?

- Det gör vi genom att främja jämlika möten, samarbeten och dialog mellanstadsdelar samt olika individer och grupper. Vi har också tillsammans med Eskilstuna och Malmö skapat ett lokalt samverkanscenter, Unesco LUCS¹ där medlemmar från kommuner, civilsamhälle och forskning samverkar för att hitta lösningar på komplicerade samhällsutmaningar. Vi arbetar även internt med frågan så att de anställda kan bära med sig synsättet utåt.

Gör Botkyrka någonting för att sprida sitt goda arbete till andra kommuner?

- Vi försöker bana väg för att andra kommuner ska komma med i nätverket av interkulturella städer, ICC². Vi har exempelvis bjudit in Europarådet till Almedalen vid två tillfällen. Sen har vi också Unesco LUCS där vi kan samverka.

- I år har vi bjudit in Phil Wood, en av författarna bakom Europarådets grunddokument till att medverka i Botkyrkas event om interkultur i Almedalen. Syftet är att skapa ökad medvetenhet och debatt i Sverige idag för att ta steget från mång till inter samt för att bjuda in aktörer till 10-årsfirandet av interkulturella städer i Lissabon i höst.

Vad är egentligen skillnaden mellan mångkultur och interkultur?

- En viktig detalj i det interkulturella är att du kan ha flera grupptillhörigheter än en. Du behöver inte välja. Vi lever i dag i ett mångkulturellt men segregerat samhälle där människor alltför sällan möts. Vi lever sida vid sida utan någon större kontakt. Det interkulturella synsättet fokuserar på det gemensamma samtidigt som vi värderar en stor grad av individuell olikhet. Det skapar förutsättningar för att gå från samexistens till samspel för att nå gemensamma mål. På så sätt skapar vi starkare social sammanhållning och bryter segregationens negativa effekter. 

- Den onyanserade mångkulturella debatt som pågått länge i Sverige om integrationspolitikens misslyckande bär på en negativ syn på invånare och en underton om att integration mellan nya och gamla svenskar är omöjlig. I Botkyrka är den möjlig - tack vare att vi går från att tänka och planera mångkulturellt till interkulturellt.

FAKTA

¹Unesco Lucs

Föreningens syfte är att åstadkomma en socialt hållbar utveckling i etniskt blandade områden. Genom allians mellan forskning, förvaltning och föreningsliv arbetar man med begrepp som platsidentitet och social gemenskap, lika rättigheter oavsett bakgrund och härkomst samt interreligiös och interkulturell dialog. Unesco LUCS ligger i Fittja.

²Intercultural Cities - ICC 

Över 100 Europeiska städer/kommuner är medlemmar i nätverket ICC då interkulturell integration fick status som ”Soft European law”, vilket att lagen inte är tvingande utan en önskvärd inriktning, genom beslut i Europas ministerråd. Botkyrka är den enda svenska kommunen i nätverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017