Nu kan blåljusen lättare hitta fram i Botkyrka

Botkyrka kommun är en Blåljusgodkänd kommun

Botkyrka kommun är en Blåljusgodkänd kommun

Botkyrka kommun har som första kommun i Sverige blivit så kallad ”Blåljusgodkänd kommun” av Lantmäteriet och Trafikverket. Det betyder att Botkyrka kommun har en hög kvalitet av geodata som underlättar för brandkår, polis och ambulans att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

Räddningstjänsten har pekat ut ett antal kartdata de har användning för att komma fram till olycksplatser, det handlar till exempel om att det ska finnas uppdaterad information om adresser, byggnader, vägar och anläggningar.

I pilotprojektet ingick att kontrollera att utpekade data är uppdaterade och tillförlitliga, samt att Botkyrka kommun har fungerade processer för uppdatering av kartdata.

Nu är Botkyrka kommun godkänd enligt Blåljuskollen och får använda loggan ”Blåljusgodkänd kommun” på vår webbplats.

Se kommunens webbkarta, länk under "Relaterade länkar".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2017