Vad användes skattepengarna till förra året?

Ett tårtdiagram som visar hur fördelningen av skattepengar såg ut förra året i Botkyrka.

Så såg fördelningen av skattepengar ut i Botkyrka 2016.

Årsredovisningen ger en detaljrik inblick i vad som händer och kommer att hända i Botkyrka. Den visar hur skattepengarna fördelats mellan våra olika verksamheter. Läs mer här.

Botkyrka har en ung befolkning och det avspeglar sig i hur pengarna fördelas i kommunen. Förskola och skola står för cirka hälften av kommunens kostnader. Vård och omsorg står för cirka en fjärdedel av kostnaderna och individ- och familjeomsorg för 12 procent. Resten är spritt på olika verksamheter. Pengar går också till nybyggen och upprustning av förskolor, skolor, äldreboenden och anläggningar.

Just nu befinner sig Botkyrka i en explosiv utvecklingsfas och byggprojekt pågår i kommunens alla delar – från Alby ut till Grödingelandet. Detta ställer också krav på att kommunen möter upp med bostäder som passar medborgare i livets alla faser. Hyresrätter, bostadsrätter, hus med all den kringliggande service som krävs.

Allting handlar om att ha en utvecklingsinriktning. Jag upplever att Botkyrka är inne i ett expansivt läge. Intresset att bygga och starta företag i Botkyrka har aldrig varit så stort som idag. Det måste vi utnyttja för Botkyrkabornas bästa, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (s).

Hur ser kommunens ekonomi ut?

Förra året redovisade kommunen ett överskott på 281 miljoner kronor. Det är framförallt tre faktorer som har medverkat till det positiva resultatet: exploateringsintäkter, markförsäljningar och att nämnderna sammantaget har ett positivt budgetresultat.

Den stora ekonomiska utmaningen för framtiden ligger i upprustningen av kommunens äldre lokaler och anläggningar. De ekonomiska överskott vi skapar används till långsiktiga investeringar för att bygga eller renovera skolor och omsorgsboenden, säger Krister Stralström, kommunens tillförordnade ekonomichef.

Läs mer om kommunens ekonomiska resultat och vad som hände i verksamheterna 2016 i årsredovisningen. Länken hittar du här nedanför.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juli 2017